Legea Cetățeniei Române a fost adoptată de Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România

La 17 decembrie 1971, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România (RSR) adoptă Legea nr. 24 – Legea Cetățeniei Române, care prevedea pierderea cetățeniei române de către cei care pleacă din țară în mod clandestin sau fraudulos și de către cei care, aflându–se în străinătate, se fac vinovați de „fapte ostile”.

În legea respectivă, la Capitolul 3, articolul 19 se specifica: „Cel care, rupându-se de ţară, îşi încalcă îndatorirea de fidelitate faţă de patrie, tradeaza interesele poporului, acţionează împotriva unităţii, suveranităţii şi independentei statului sau săvîrşeşte orice alte acte duşmănoase sau de natura a ştirbi bunul renume al României devine nedemn de a purta inaltul titlu de cetăţean român.
Ca urmare, Consiliul de Stat poate retrage cetăţenia română aceluia care:
a) aflîndu-se în străinătate, se face vinovat de fapte ostile faţă de Republica Socialistă România sau de natura a aduce stirbire bunului ei renume;
b) aflîndu-se în străinătate, se inroleaza în forţele armate ale unui stat străin ori, fără autorizarea organelor competente ale Republicii Socialiste România ocupa o funcţie publică în serviciul unui alt stat;
c) pleacă din ţara în mod clandestin sau fraudulos;
d) a obţinut cetăţenia română în mod fraudulos;
e) este considerat, prin efectul legii străine, ca a dobîndit o cetăţenie străină şi nu a făcut, potrivit art. 22, cerere de aprobare a renunţării la cetăţenia română sau, făcînd o asemenea cerere, ea nu i-a fost aprobată”.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.